ADATKEZELÉSI
SZABÁLYZAT

Agriabusz.hu – Hegedüs Péter egyéni vállalkozó adatkezelési tájékoztatója

 

 1. A felelős szervezet neve és címe

A felelős szervezet az általános adatvédelmi rendelet és a tagállamok más nemzeti adatvédelmi törvényei, valamint egyéb adatvédelmi jogszabályok értelmében:

Hegedüs Péter egyéni vállalkozó.

3300 Eger, Bethlen Gábor út 38. 2.em. 10.
Telefon: (+36) 30 535 9169
E-Mail: info@agriabusz.hu
Website: https://agriabusz.hu

 1. Általános tájékoztatás az adat kezelésről
 2. Személyes adatok kezelésének terjedelme

Felhasználóink személyes adatait elvileg csak egy működőképes weboldal, ill. tartalmaink és szolgáltatásaink rendelkezésre bocsátásához szükséges mértékig kezeljük. Felhasználóink személyes adatainak kezelése rendszerint csak a felhasználók jóváhagyásával történik. Ez alól csak abban az esetben van kivétel, ha az előzetes jóváhagyás megszerzése valós okokból nem lehetséges és az adatok kezelését törvényi rendelkezések megengedik.

 1. Személyes adatok kezelésének jogalapja
  Amennyiben a személyes adatok kezeléséhez beszerezzük az érintett személy jóváhagyását, az EU általános adatvédelmi rendelete (GDPR) 6. cikk (1) bek. a. pontja szolgál jogalapként.
  Ha a személyes adatok kezelése olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett személy az egyik fél, a jogalapot a GDPR 6. cikk (1) bek. b. pontja szolgáltatja. Ez vonatozik a szerződéselőkészítési intézkedésekhez szükséges adatkezelési műveletekre is.
  Amennyiben a személyes adatok kezelése cégünket érintő jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, a GDPR 6. cikk (1) bek. c. pontja szolgál jogalapul.
  Abban az esetben, ha az érintett személy vagy más természetes személy létfontosságú érdeke teszi szükségessé a személyes adatok kezelését, a GDPR 6. cikk (1) bek. d. pontja szolgál jogalapul.
  Ha cégünk vagy harmadik fél jogos érdekének védelmét szolgálja az adatkezelés, és az érintett személy érdekei, alapvető jogai és alapvető szabadságjogai nem előzik meg az elsőnek említett érdeket, a kezelés jogalapját a GDPR 6. cikk (1) bek. f. pontja szolgáltatja.
  3. Adatok törlése és tárolási ideje
  Az érintett személy személyes adatait töröljük vagy zároljuk, amint a tárolás célja megszűnik. Tárolásra kerülhet sor ezen kívül akkor is, ha európai vagy nemzeti jogalkotás az adatkezelő számára kötelező uniós rendeletekben, törvényekben vagy egyéb jogszabályokban azt előírja. Akkor is töröljük vagy zároljuk az adatokat, ha a hivatkozott normák által előírt tárolási idő lejár, kivéve, ha az adatok további tárolására szerződéskötéshez vagy egy szerződés teljesítéséhez van szükség.

III. Weboldal rendelkezésre állása és naplófájlok létrehozása

 1. Az adatkezelés ismertetése és terjedelme

Rendszerünk a weboldal minden felhívásánál automatikusan rögzít adatokat és információkat a kapcsolatot kezdeményező számítógép informatikai rendszeréről.
Ilyen esetben az alábbi adatokat gyűjtjük:
(1) Tájékoztatás a böngésző típusáról és az alkalmazott verzióról
(2) A felhasználó operációs rendszere
(3) A felhasználó Internet szolgáltatója
(4) A felhasználó IP-címe
(5) A kapcsolatteremtés napja és időpontja
(6) Azok a weboldalak, ahonnan a felhasználó rendszere saját weboldalunkra jutott
(7) Azok a weboldalak, amelyeket a felhasználó rendszere saját weboldalunkon keresztül hív fel
Az adatokat rendszerünk saját naplófájlokban is tárolja. Ezeknek az adatoknak a tárolása a felhasználó egyéb személyes adataitól elkülönítve történik.

 1. Az adatkezelés jogalapja
  Az adatok és naplófájlok átmeneti tárolásának jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bek f. pontja.
 2. Az adatkezelés célja
  Az IP-cím rendszer általi átmeneti tárolására azért van szükség, hogy a weboldalt a felhasználó számítógépe számára hozzáférhetővé tegyük. Ehhez a felhasználó IP-címét a kapcsolat tartamára kell tárolnunk.

A naplófájlokban történő tárolás célja a weboldal működőképességének biztosítása. Ezenkívül az adatok weboldalunk optimalizálására és informatikai rendszereink biztonságának biztosítására szolgálnak. Ebben az összefüggésben nem kerül sor az adatok marketing célokra történő kiértékelésére.

Ezek a célok tükrözik a GDPR 6. cikk (1) bek. f. pontjának megfelelően a saját adatkezeléshez fűződő jogos érdekünket is.

 1. A tárolás időtartama
  Az adatokat töröljük, amint azokra gyűjtésük céljának eléréséhez már nincs szükség. Az adatoknak a weboldal rendelkezésre állása céljából történő rögzítése esetén erre az adott kapcsolat befejeztével kerül sor.

Az adatok naplófájlokban történő tárolása esetén ez legkésőbb 180 nap múlva következik be.

 1. Kifogásolási és eltávolítási lehetőség
  A weboldal rendelkezésre állásához szükséges adatgyűjtés és az adatok tárolása naplófájlokban alapvető fontosságú a weboldal működtetéséhez. Következésképpen a felhasználónak nincs módja kifogást emelni.
 2. Sütik használata
 3. a) Az adatkezelés ismertetése és terjedelme
  Weboldalunkon sütiket használunk. A sütik szövegfájlok, amelyeket az internet böngésző, ill. a felhasználó számítógéprendszere tárol. Amikor a felhasználó felhívja a weboldalt, egy süti helyezhető el a felhasználó operációs rendszerén. Ez a süti tartalmaz egy karakterláncot, amely lehetővé teszi a böngésző egyértelmű azonosítását a weboldal ismételt felhívásakor.

Azért használunk sütiket, hogy weboldalunkat felhasználóbarátabbá tegyük. Weboldalunk egyes elemei szükségessé teszik, hogy a kapcsolatot kezdeményező böngésző oldalváltás esetén is azonosítható legyen.
A sütik az alábbi adatokat tárolják és adják tovább:
(1) kereső viselkedés
Használunk a fentieken kívül olyan sütiket is a weboldalunkon, amelyek a felhasználó szörfölési szokásainak elemzését teszik lehetővé.
Ily módon továbbíthatók a következő adatok:
(1) Beadott kereső kifejezések
(2) Oldalfelhívások gyakorisága
(3) Weboldal-funkciók igénybe vétele
Az ily módon gyűjtött felhasználói adatokat technikai óvintézkedésekkel álnevesítjük. Ezáltal az adatok hozzárendelése a kapcsolatteremtő felhasználóval többé nem lehetséges. Az adatokat nem tároljuk együtt a felhasználó egyéb személyes adataival.
Weboldalunk felhívásakor infósávon tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy elemzési célokra sütiket használunk, és hivatkozunk a jelen adatvédelmi nyilatkozatra. Ebben az összefüggésben arra is utalunk, hogy hogyan lehet a sütik tárolását a böngésző beállításával megakadályozni.
A weboldal felhívásakor tájékoztatjuk a felhasználót a sütik elemzési célokra történő használatáról és beszerezzük a jóváhagyást a gyűjtött személyes adatok ebben az összefüggésben történő kezeléséhez. Egyúttal utalunk a jelen adatvédelmi nyilatkozatra is.
b) Az adatkezelés jogalapja
A személyes adatok kezelésének jogalapja technikailag szükséges sütik használatával a GDPR 6. cikk (1) bek. f. pontja.
A személyes adatok kezelésének jogalapja elemzési célokra szolgáló sütik használatával a felhasználó vonatkozó jóváhagyása birtokában a GDPR 6. cikk (1) bek. a- pontja.
c) Az adatkezelés célja
A technikailag szükséges sütik használatának célja a weboldalak felhasználó általi használatának egyszerűsítése. Weboldalunk bizonyos funkciói sütik használata nélkül nem állnának rendelkezésre. Ezekhez az szükséges, hogy a böngészőt oldalváltás után is felismerje a rendszerünk.
A következő alkalmazásokhoz van szükségünk sütikre:
(1) Kereső kifejezések megjegyzése
A technikailag szükséges sütik segítségével gyűjtött felhasználói adatokat nem használjuk fel felhasználói profilok létrehozásához.
Az elemzésre szolgáló sütiket weboldalunk és annak tartalma minőségi javítására használjuk fel. Az elemzésre szolgáló sütik révén szerzünk ismereteket arról, hogy miként használják a weboldalunkat, és így folyamatosan optimalizálni tudjuk ajánlatainkat.
Ezek a célok tükrözik a személyes adatok kezeléséhez fűződő jogos érdekünket is a GDPR 6. cikk (1) bek f. pontja értelmében.
d) A tárolás időtartama, kifogásolási és eltávolítási lehetőség
A sütiket a felhasználó számítógépe tárolja, és onnan kerülnek át a mi oldalunkra. Ezáltal Ön teljes befolyást gyakorolhat a sütik felhasználására. Böngészője beállításának módosításával Ön letilthatja vagy korlátozhatja a sütik átvitelét. A már tárolt sütik bármikor törölhetők, ez akár automatikusan is történhet. Amennyiben a sütiket weboldalunkon letiltja, fennáll az eshetősége, hogy nem érhető el a weboldal összes funkciója.

A flash sütik átvitelét nem a böngésző beállításával lehet letiltani, hanem a flash player beállításának módosításával.

 1. Kapcsolatfelvételi űrlap, e-mail kapcsolat
 2. Az adatkezelés ismertetése és terjedelme
  Weboldalunkon található egy kapcsolatfelvételi űrlap, amely felhasználható az elektronikus kapcsolatfelvételhez. Amennyiben a felhasználó él ezzel a lehetőséggel, akkor az adatbeviteli maszkba beadott adatokat átvesszük és tároljuk. Ezek az adatok: név, email cím, üzenet tárgya (megadása opciós), üzenet szövege (megadása opciós)

Az üzenetet elküldésének időpontjában ezenkívül a következő adatokat tároljuk:

(1) A felhasználó IP-címe
(2) A regisztrálás napja és időpontja
Az adatok kezeléséhez az üzenetváltás során bekérjük az Ön jóváhagyását és hivatkozunk a jelen adatvédelmi nyilatkozatra.

 1. Lehetséges a kapcsolatfelvétel a közölt e-mail címen is. Ebben az esetben a felhasználó e-mailben megadott személyes adatait fogjuk rögzíteni.

Ebben az összefüggésben nem továbbítjuk az adatokat harmadik félnek. Az adatokat kizárólag az üzenetváltás feldolgozására használjuk fel.

 1. Az adatkezelés jogalapja
  Az adatkezelés jogalapja a felhasználó jóváhagyásának birtokában a GDPR 6. cikk (1) bek. a. pontja.

Az olyan adatok kezelésének jogalapja, amelyeket e-mail küldése során veszünk át, a GDPR 6. cikk (1) bek. f. lpontja. Amennyiben az e-mail kapcsolat célja egy szerződés megkötése, akkor az adatkezelés további jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bek. b. pontja.

 1. Az adatkezelés célja
  Az adatbeviteli maszkról átvett személyes adatok egyedül a kapcsolatfelvétel feldolgozására szolgálnak. E-mailben történt kapcsolatfelvétel esetén így kívánja a szükséges jogos érdekünk. Az üzenetküldés során kezelt egyéb személyes adatok arra szolgálnak, hogy megakadályozzuk a kapcsolatfelvételi űrlappal történő visszaélést és biztosítsuk informatikai rendszereink biztonságát.
 2. A tárolás időtartama
  Az adatokat töröljük, amint azokra rögzítésük céljának eléréséhez már nincs szükség. A kapcsolatfelvételi űrlap adatbeviteli maszkjáról átvett személyes adatok és egyéb e-mailen küldött adatok esetében erre akkor kerül sor, ha a felhasználóval történt üzenetváltás befejeződött. Az üzenetváltás akkor fejeződik be, amikor a körülményekből megállapítható, hogy az érintett tényeket véglegesen tisztáztuk.

Az üzenetváltás során gyűjtött további személyes adatokat legkésőbb hét napos határidő után töröljük.

 1. Kifogásolási és eltávolítási lehetőség
  A felhasználónak bármikor lehetősége van személyes adatai kezeléséhez adott jóváhagyása visszavonására. Amennyiben a felhasználó e-mailen veszi fel velünk a kapcsolatot, bármikor kifogást emelhet személyes adatai tárolása ellen. Ilyen esetben nem folytatható az üzenetváltás.

Arra az esetre, ha Ön élni kíván kifogásolási jogával, egyszerűen írja ezt meg nekünk e-mailben a(z) info@agriabusz.hu címre.

Ebben az esetben törölni fogjuk az összes személyes adatot, amelyeket a kapcsolatfelvétel során rögzítettünk.

 1. Google Analytics webelemző
  Adatvédelmi nyilatkozat a Google Analytics használatához

Ez a weboldal a Google Inc. („Google“) Google Analytics webelemzési szolgáltatását alkalmazza. A Google Analytics ú.n. „sütiket” használ, az Ön számítógépén tárolt szövegfájlokat, amelyek lehetővé teszik a weboldal használatának elemzését. A sütik által az Ön weboldalhasználatáról generált információt általában az USA-ban lévő Google-szerverhez továbbítja a rendszer, és azt ott tárolják. Az ezen a weboldalon alkalmazott IP-álnevesítés alapján azonban az Ön IP-címét a Google az Európai Unió tagállamai vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás más szerződő országai esetén előzőleg lerövidíti. Csak kivételes esetekben továbbítja a rendszer a teljes IP-címet a Google USÁ-ban lévő szerverére és rövidíti le ott. A jelen weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat az Ön weboldal-használatának kiértékelésére, a weboldalon folyó tevékenyégekről szóló jelentések összeállítására, valamint a weboldal üzemeltetője számára a weboldalhasználattal és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatások létrehozására használja fel. A Google Analytics alkalmazásával az Ön böngészőjéről továbbított IP-címet a Google nem vezeti össze más adatokkal. Ön megakadályozhatja a sütik tárolását böngészőprogramja megfelelő beállításával, felhívjuk azonban a figyelmét arra, hogy ebben az esetben esetleg nem fogja tudni használni a jelen weboldal minden funkcióját. Emellett Ön megakadályozhatja a sütik által generált és az Ön weboldal-használatára vonatkozó adtok rögzítését (IP-címét is beleértve) a Google-nál, ill. ezen adatok Google által történő kezelését, amennyiben az alábbi linken található böngésző bővítményt letölti és telepíti. Link a Google opt-out-hoz.

Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google Analytics rögzítse az Ön adatait, amennyiben a következő linkre kattint. Ezzel egy opt-out sütit helyez el és megakadályozza adatainak a jelen weboldal látogatásakor történő jövőbeni rögzítését: Google Analytics letiltása.

További információkat talál a használati feltételekről és az adatvédelemről a https://www.google.com/analytics/terms/gb.html , ill. a https://policies.google.com/. weboldalakon. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy ezen a weboldalon a Google Analytics az „anonymizeIp“ kóddal egészül ki az IP-címek álnevesített rögzítéséhez (ú.n IP-maszkolás).

VII. Az érintett személy jogai

Amennyiben az Ön személyes adatait kezeljük, Ön a GDPR értelmében érintett és az alábbi jogokkal rendelkezik a felelős szervezettel szemben:

 1. Tájékoztatáshoz való jog
  II. Helyesbítési jog
  III. Az adatkezelés korlátozásának joga
  IV. Törlés joga
  V. Felvilágosításhoz való jog
  VI. Adathordozhatósághoz való jog
  VII. Tiltakozáshoz való jog
  VIII. Az adatvédelmi jog szerinti hozzájáruló nyilatkozat visszavonásának joga
  IX. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, ideértve a profilalkotást is
  X. Panasz benyújtásának joga a felügyeleti hatóságnál

megosztás